Bilen har fått endast en kvlitetstvätt

Före och efter